Overslaan en naar de inhoud gaan

Jaarlijkse algemene vergaderingen

COVID-19 heeft ook impact op de organisatie van de jaarlijkse algemene vergaderingen.

Gelet op de dwingende veiligheidsmaatregelen is het zo goed als onmogelijk om fysiek aan een algemene vergadering deel te nemen.

Op 9 april 2020 verscheen in het Belgisch Staatsblad een volmachtenbesluit dat bijkomende flexibiliteit biedt bij de organisatie van algemene vergaderingen.

Infrabel, zal, conform aan dit volmachtenbesluit, zijn algemene vergadering dit jaar anders organiseren.

De deelnemers aan de algemene vergadering van 20 mei 2020 kunnen hun rechten uitsluitend uitoefenen op de volgende wijze:

  1.  door vóór de algemene vergadering op afstand te stemmen;
  2. door een volmacht te verlenen vóór de algemene vergadering aan de company secretary vergezeld van steminstructies,

De stem- en volmachtformulieren zijn hier te vinden op de website en moeten Infrabel uiterlijk de vierde dag, die de dag van de algemene vergadering voorafgaat bereiken.

Er kunnen alleen schriftelijke vragen worden gesteld.

De aandeelhouders moeten hun vragen ten laatste de vierde dag die de dag van de algemene vergadering voorafgaat, aan Infrabel overmaken.

U kunt alles tot uiterlijk 16 mei 2020 per mail sturen.