Overslaan en naar de inhoud gaan

Onderhoud en vegetatie

Wij respecteren de wetgeving, dus gebruiken we enkel producten die erkend zijn door de federale overheid (FOD Volksgezondheid). Ook zetten we in op preventieve maatregelen die de onkruidgroei vertragen. Zo leggen we bijvoorbeeld geotextiel (een bepaald soort doek) onder de sporen bij vernieuwingswerken. Daarnaast volgen we alle aannemers van Infrabel strikt op.

We onderzoeken alle inkomende meldingen heel grondig, en proberen snel tussen te komen. Want we begrijpen dat aangebrachte graffiti een negatief beeld oproept bij jou als pendelaar of buurtbewoner. Jammer genoeg krijgen we er zo heel wat binnen, en dit vanuit het hele land. Aangezien deze interventies hoge kosten met zich meebrengen, kunnen we dit soort vandalisme niet systematisch aanpakken wanneer het zich voordoet.

Deze exotische plant is helaas moeilijk te bestrijden: bestaande technieken blijken onvoldoende efficiënt om hem volledig te verwijderen. Sterker nog: studies tonen aan dat elke ingreep, ook maaien, het woekeren van de plant verergert. De Japanse duizendknoop blijkt even strijdkrachtig als een samoerai. Maar we vechten terug.

Op een aantal locaties testen we verschillende bestrijdingstechnieken. Dit onderzoek vraagt enige tijd om de doeltreffendheid te bepalen. Buiten deze testlocaties verkiezen we momenteel om niet in te grijpen om verdere verspreiding en uitbreiding te vermijden. Dat gebeurt in overleg met de regionale overheden.

Is er een gevaar voor de spoorwegexploitatie? Dan komen we natuurlijk wél tussen. Tenzij het om terrein van jou als buurtbewoner gaat. Daar ben je dus vrij om zelf de gewenste maatregelen te nemen.

Na het snoeien van bomen neemt de aannemer het meeste hout mee. Enkel klein tot armdik hout kan inderdaad in de berm blijven liggen. We geven om jouw veiligheid, dus staan we niet toe dat iemand hout van op de spoorwegbermen meeneemt. Geloof ons: die restjes zijn het risico toch niet waard.

Oeps, betrapt?! Nee hoor, we halen het snoeiafval meestal op tijdens periodes waarin er minder of geen treinen rijden. Concreet: tijdens het weekend of 's nachts (tussen 23 u. en 5 u.) wanneer er geen treinen rijden. Zo beperken we de gevolgen op het treinverkeer overdag zoveel mogelijk én garanderen we de veiligheid van onze werknemers. Wij zijn trouwens verplicht om takken en andere overblijfselen achter te laten in de bermen als toevluchtsoord voor dieren.

We volgen bepaalde regels en richtlijnen om jouw veiligheid en die van het treinverkeer te verzekeren. Zo moet er een bepaalde minimumafstand tussen de beplanting en de spoorlijnen zijn. Volgens de wet moet de plantengroei minimum 1,5 meter korter gehouden worden dan de afstand tussen de voet van de plant en de dichtstbijzijnde spoorstaaf. Meer info hierover vind je in de wettekst.

Enkel als de spoorveiligheid en/of die van jou als buurtbewoner in het gedrang komt.

Bomen en struiken kappen we normaal gezien enkel in ons zogenaamd kapseizoen: van halverwege de herfst tot het begin van de lente. De lente- en zomermaanden staan symbool voor de nestingsperiode van vogels en beschermde diersoorten. Ook kwetsbare vegetatie is dan in bloei. Daarom herleiden we onze kapacties tijdens deze periode bewust tot een absoluut minimum. Is er sprake van een plots gevaar? Dan schieten we natuurlijk meteen in actie!

Bezorg ons enkele duidelijke foto's van de situatie en het exacte adres via ons online formulier. Wij bekijken dan of een onderhoud nodig is. Is dat het geval? Erg bedankt, dankzij jouw melding kunnen we dit snel inplannen! Helaas kunnen we je geen exacte uitvoeringsdatum bezorgen. Wél zorgen we zo voor jouw veiligheid en een vlekkeloos treinverkeer, onze grootste prioriteit.