Overslaan en naar de inhoud gaan

Reglementering langs het spoor

Volgens de wet moet de plantengroei minimum 1,5 meter korter zijn dan de afstand tussen de voet van de plant en de dichtstbijzijnde spoorstaaf. Meer info daarover vind je in deze wettekst.

Als je een gebouw of werken wil optrekken, reken dan minstens vijf meter vanaf:
- de buitenste spoorstaaf als de spoorbedding op gelijk niveau ligt met het aanpalende perceel;
- de teen van de talud bij het spoor in ophoging;
- de kop van de talud bij spoor in ingraving.

Je kan enkel afwijken van dit wettelijk verbod als je onze (de infrastructuurbeheerder) schriftelijke toestemming hebt en je motivering van de exploitatieveiligheid gegrond is. Meer info vind je hier: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2018042718&table_name=wet. Houd er rekening mee dat we de precieze voorwaarden steeds bekijken bij het indienen van je bouwaanvraag.