Overslaan en naar de inhoud gaan

Reglementering langs het spoor

Volgens de wet moet de plantengroei minimum 1,5 meter korter zijn dan de afstand tussen de voet van de plant en de dichtstbijzijnde spoorstaaf.

  • Spoorwegen op een grondverhoging of in ingraving: berekening van de afstand tussen de voet van de plantengroei en de bovenrand van de grondverhoging of de ingraving.
  • Plantengroei achter muren langsheen sporen: maximale hoogte dezelfde als deze muren (behalve met toelating van Infrabel).
  • Voor baanvakken waar de toegelaten snelheid hoger is dan 220 km/u: enkel kruidachtige gewassen toegelaten in een zone van 25 m vanaf de dichtsbijzijnde spoorstaaf.

We kunnen alle niet-kruidachtige plantengroei op een afstand van minder dan acht meter van de spoorstaven verbieden indien deze de veiligheid van het treinverkeer in gevaar kan brengen.

Meer info daarover vind je in deze wettekst.

Als je een gebouw wil optrekken of werken wil uitvoeren, reken dan minstens vijf meter vanaf:
- de buitenste spoorstaaf als de spoorbedding op gelijk niveau ligt met het aanpalende perceel;
- de teen van de talud bij het spoor in ophoging;
- de kop van de talud bij spoor in ingraving.

Je kan enkel afwijken van dit wettelijk verbod als je onze (de infrastructuurbeheerder) schriftelijke toestemming hebt en je motivering van de exploitatieveiligheid gegrond is. Meer info vind je hier.

Houd er rekening mee dat we de precieze voorwaarden steeds bekijken bij het indienen van je bouwaanvraag.