Overslaan en naar de inhoud gaan
Clouds.

Infrabel en industriële klanten: een geslaagde samenwerking

Wat we doen voor industrieën?

Wil je jouw logistieke keten optimaliseren en duurzamer maken? Dan is het spoorvervoer jouw voorkeursoplossing! Kies voor een eigen spoorverbinding of maak gebruik van terminals.

Ontdek onze producten

Zo word je klant bij ons

Business corner

Als geregistreerde spoorwegonderneming kan je in dit portaal:
 

 • rijpaden online reserveren;
 • reglementen en administratieve documenten downloaden;
 • transportgegevens raadplegen;
 • facturen raadplegen.
Login Business Corner Vraag toegang tot Business Corner

Netverklaring

Spoorwegondernemingen en andere kandidaten kunnen alle nodige informatie over de toegang tot en het gebruik van de Belgische spoorweginfrastructuur vinden in onze netverklaring.

Raadpleeg onze netverklaring

Your Moves

Een flexibel reservatiesysteem voor rijpaden: dat is Your Moves. Zo bieden we je als spoorwegonderneming de kans om zowel op lange als korte termijn je capaciteitsaanvraag door te geven of aan te passen. Onze medewerkers leggen je specifieke vraag naast de beschikbaarheid van het net en laten je weten wat mogelijk is. 

Een all-in service binnen handbereik

Met onze krachtige applicaties plannen, organiseren, beheren en volgen we het verkeer op. Elk transport kan je in real-time opvolgen via de beveiligde Business Corner-site. Alle gegevens over je transporten zijn dus amper enkele kliks verwijderd.

Een dringende vraag? We laten je niet graag wachten. Daarom staan we elke dag en op elk moment voor jou klaar.

Lange termijn

Enkele zaken om rekening mee te houden op lange termijn:
 

 1. Dien je je aanvragen in vóór de tweede maandag van april, dan krijgen die voorrang ten opzichte van de rest. Na deze datum heb je tot 10 werkdagen vóór de tweede zaterdag van december om je aanvragen in te dienen. Op die dag start de nieuwe dienstregeling.
 2. Er kunnen wijzigingen gebeuren aan de dienstregeling tijdens haar geldigheidsperiode. Ook kunnen er op lange termijn aanpassingen gebeuren aan capaciteitsaanvragen die al zijn toegekend.
 3. Heb je een capaciteitsaanvraag die we in de jaarlijkse dienstregeling moeten opnemen? Stuur dan een e-mail naar één van de volgende adressen: oss-rne@infrabel.be of dienstregelinggoederen@infrabel.be.


Meer informatie nodig? Bekijk dan de website van RailNetEurope.

Korte termijn

Dit kunnen we voor jou regelen op korte termijn:
 

 1. Nieuwe rijpaden aanvragen (nieuwe organisaties)
  • Tot vier werkdagen (voor 10u 's ochtends) voor de dag waarop het transport plaatsvindt: stuur een e-mail naar inlegging@infrabel.be.
  • Tot twee werkdagen (voor 10u 's ochtends) voor de dag waarop het transport plaatsvindt: stuur een e-mail naar treindienst@infrabel.be.
 2. Bestaande rijpaden wijzigen (geregistreerde organisaties)
  In principe kunnen we rijpaden wijzigen tot 2 werkdagen (voor 10u 's ochtends) voor de dag waarop het transport plaatsvindt. Stuur hiervoor een e-mail naar inlegging@infrabel.be.
 3. Real Time
  Real-time aanvragen en aanpassingen zijn mogelijk vanaf twee werkdagen (voor 10u 's ochtends) voor de dag waarop het transport plaatsvindt. Stuur hiervoor een e-mail naar rijpadbeheerder@infrabel.be.

Goederencorridors

Het nationaal en internationaal goederenvervoer is sinds 1 januari 2007 volledig opengesteld voor concurrentie. Daarvoor moest de kwaliteit van de dienstverlening en de efficiëntie per spoor verbeteren. De Europese Unie legde daarom voorlopig negen internationale goederencorridors per spoor (RFC - Rail Freight Corridors) vast. Dit zijn Europese goederenassen die meerdere lidstaten doorkruisen. Het gevolg daarvan? Een intense samenwerking tussen de Europese infrastructuurbeheerders per corridor werd essentieel om ervoor te zorgen dat de goederen vlot doorstromen. En ineens ook een stimulus voor duurzame mobiliteit.

De Verordening 913/2010 legde voorlopig negen corridors vast, waarvan deze drie door België lopen:
 

 1. RFC Rhine-Alpine: Zeebrugge - Antwerpen / Amsterdam / Rotterdam – Duisburg – Bazel – Milaan – Genua. Meer info vind je op www.corridor-rhine-alpine.eu.
 2. RFC North Sea - Mediterranean: Londen / Duinkerke / Rijsel / Luik / Parijs / Amsterdam - Rotterdam – Zeebrugge / Antwerpen – Luxemburg – Metz – Dijon – Lyon / Bazel – Marseille. Meer info vind je op www.rfc-northsea-med.eu.
 3. RFC North Sea - Baltic: Wilhelmshaven / Bremerhaven / Hamburg / Amsterdam / Rotterdam / Antwerpen – Aken / Berlijn – Warschau – Terespol / Kaunas / Falkenberg – Praag /Wroclaw - Katowice. Meer info vind je op www.rfc-northsea-baltic.eu.


Spoorwegondernemingen met een vergunning en een veiligheidscertificaat kunnen capaciteit aanvragen op de corridors. Via een kleine omweg kunnen ook andere aanvragers zoals bevrachters of expediteurs dit doen. Zij moeten dan eerst een capaciteitsovereenkomst met ons afsluiten. Voor de eigenlijke transportactiviteit moet de aanvrager een uitvoerende spoorwegonderneming aanduiden.

Elke corridor heeft een loket, een zogenaamde Corridor One Stop Shop. Daar kunnen spoorwegondernemingen en aanvragers die geen spoorwegonderneming zijn, een aanvraag indienen voor internationale rijpaden op de corridors. Dat gebeurt via een IT-applicatie genaamd Path Coordination System (PCS). RailNetEurope (RNE), de service provider voor de corridororganisaties, ontwikkelde deze applicatie.

Contactgegevens toekenning van rijpaden

yourmoves@infrabel.be

Your Shunts

Met Your Moves kan je via rijpaden al op het nationale net rijden. Maar dankzij Your Shunts maken we de weg vrij voor spoorwegondernemingen die lokaal gebruik willen maken van de Belgische infrastructuur. Zo kunnen goederen- en reizigerstreinen bijvoorbeeld de bundels gebruiken om treinen te vormen, rangeringen uit te voeren of te parkeren.

Contactgegevens Lokale capaciteit

yourshunts@infrabel.be

Your Power

We leveren elektrische energie aan alle spoorwegondernemingen die op ons netwerk rijden. Die energie bieden we zowel aan voor de aandrijving van locomotieven en motorwagens, als voor het comfort van de reizigerstreinen (verwarming, klimaatregeling, verlichting, enzovoort).

Met Your Power voorzien we jouw treinstellen van alle nodige elektrische energie via een goed beveiligd netwerk van onderstations en bovenleidingen.

Meer informatie

Wil je meer weten over het energiemeetsysteem? Bekijk dan zeker de website www.eress.eu.

Contactgegevens Energiebeheer

yourpower@infrabel.be

Your XXL

Buitengewone goederentransporten?

Dat wil zeggen:

 • Een lading die breder, hoger en/of lager is dan het Belgisch laadprofiel
 • Een lading die de toegelaten lastcategorie overschrijdt
 • Een lading die op meerdere wagens dient geladen te worden
 • Materieel dat niet gehomologeerd is voor ons net

Geen probleem, met Your XXL hebben we de geknipte oplossing al in huis. 

Praktisch

Om toelating te krijgen moet er eerst een aanvraag ingediend worden bij Bureau “Exceptional Transport” zodat zij een haalbaarheidsstudie kunnen uitvoeren. 
Dat doe je zo:

 1. Stel een aanvraag op op basis van bijlage A van fiche UIC 502. Deze fiche kan aangekocht worden op de website van UIC.  (Het veréénvoudigd formulier dat je hier kan vinden bevat NIET alle nodige info. Enkel fiche UIC 502 bevat alles om de correcte procedure te volgen!)
 2. Stuur het ingevulde formulier per e-mail naar yourxxl@infrabel.be

Gecombineerd vervoer

De intermodale laadeenheden (containers (niet-ISO), laadkisten, opleggers, …), gebruikt bij het gecombineerd vervoer, dienen een gele codificatieplaat (cf EN13044) te dragen wanneer ze de procedure voor een buitengewoon vervoer willen vermijden.

Het bureau “Exceptional Transport” is erkend voor de homologatie en goedkeuring van dergelijke laadeenheden (ILU). De aanvrager, ontvangt na de studie, een certificaat waarmee hij deze gele codificatieplaat kan aanbrengen op de ILU. Dit stelt de spoorwegonderneming in staat om op een veilige manier de juiste reisweg te bepalen.

Contactgegevens

Infrabel
Traffic Management & Services
10-30 I-TMS.144 (Exceptional transport)
Fonsnylaan 13, 1060 Brussel
yourxxl@infrabel.be

Your Tracks

Met Your Tracks stellen we een deel van de beschikbare spoorweginfrastructuur ter beschikking van privéondernemingen. Dat gebeurt aan een forfaitaire huurprijs. En het onderhoud van de verhuurde infrastructuur dan? Geen zorgen, dat nemen wij nog steeds voor onze rekening. Vertel ons meer over jouw noden en onze diensten stellen jou de meest geschikte oplossing voor.

Contactgegevens Accountmanagers

yourtracks@infrabel.be

Your Connexion

Sommige grote bedrijven, fabrieken en groeven gebruiken het spoor om goederen tot in opslagplaatsen, gebouwen of werkplaatsen te krijgen. Dat doen ze met behulp van hun eigen sporen op privaat terrein. Dankzij Your Connection kunnen ze deze privésporen aansluiten op het Belgische openbare spoorwegnet. Iets voor jou? Daarvoor heb je enkel een aansluitspoor en de bijbehorende uitrusting (wissel ) nodig. Die vertakkingen maken het verschil in industriële en logistieke centra én zelfs in de Belgische havens.

Meer weten? Contacteer ons! 

Voor ondernemingen: yourconnection@infrabel.be
 

train.

Klant worden bij Infrabel

Voor je kan rijden op ons netwerk, moet je klant worden. Hiervoor zijn onder andere een veiligheidscertificaat en een spoorwegvergunning vereist. 

Capaciteitsaanvraag

Wil je een rijpad aanvragen? We bepalen de meest geschikte reisweg en tijdstip voor jou. We houden rekening met je wensen, de technische mogelijkheden en de beperkingen van de exploitatie

Your Moves

Capaciteit of rijpaden vraag je aan via Your Moves. Daarna kijken we wat de beschikbare mogelijkheden zijn en passen we jouw aanvraag daar optimaal in. Wanneer we de dienstregeling opstellen, houden we altijd zoveel mogelijk rekening met jouw verwachtingen.

Referenties
 

 • Wet van 04/12/2006 over het gebruik van de spoorweginfrastructuur
 • Richtlijn 2001/14/EG van 26/02/2001
 • Netverklaring

Contactgegevens

Infrabel
Traffic Management & Services
Marcel Broodthaersplein 2
1060 Brussel

Gebruiksovereenkomst

De gebruiksovereenkomst tussen Infrabel en de spoorwegonderneming legt de wederzijdse rechten en verplichtingen vast. Er staan onder meer afspraken in over veiligheidsvoorschriften, diensten en producten, schadevergoedingen en betalingstermijnen.

Kaderovereenkomst

We kunnen met spoorwegondernemingen een kaderovereenkomst sluiten die langer geldig is dan één dienstregelingsperiode. In die overeenkomst leggen we afspraken vast over de infrastructuurcapaciteit en de vergoedingen. Meestal is zo’n kaderovereenkomst vijf jaar geldig. Opgelet: ze mag natuurlijk niet verhinderen dat andere kandidaten of diensten de infrastructuur ook kunnen gebruiken.

Referenties
 

 • Wet van 04/12/2006 over het gebruik van de spoorweginfrastructuur
 • Richtlijn 2001/14/EG van 26/02/2001
 • Netverklaring

Contactgegevens

Infrabel
Traffic Management & Services
Marcel Broodthaersplein 2
1060 Brussel

Gebruiksvergoeding

Als je gebruik maakt van de Belgische spoorweginfrastructuur, dan betaal je ons een heffing voor het gebruikte treinpad. Wij bepalen de tarieven en we factureren en innen de gebruiksvergoeding. De tariefbepaling gebeurt op basis van diverse parameters. Denk bijvoorbeeld aan het gewicht van de trein, de af te leggen afstand, de prioriteit van het transport, enzovoort.

De vier componenten van de gebruiksvergoeding

De gebruiksvergoeding bestaat uit vier componenten:
 

 1. het treinpadrecht-lijn voor het gebruik van de doorgaande spoorlijnen;
 2. het treinpadrecht-installatie voor het gebruik van de perronsporen en sommige aankomst- en vertreksporen;
 3. het rangeerrecht voor het gebruik van de rangeerinstallaties;
 4. de administratiekosten voor de behandeling van de capaciteitsaanvragen.


Wil je meer informatie over de berekening van de gebruiksvergoeding? Die vind je terug in de Netverklaring.

Gebruiksheffing toepasbaar vanaf de dienstregeling 2021

Om aan de Europese eisen te voldoen zal de gebruiksheffing voor de spoorweginfrastructuur vanaf de dienstregeling 2021 volgens een nieuwe methodologie worden bepaald. De belangrijkste wijzigingen staan in bijgevoegd document.

Referenties

 • Richtlijn 2001/14/EG van 26/02/2001
 • KB van 12/03/2003 (art. 61 tot 65)
 • KB van 9/12/2004 over de uitvoering van de hoofdstukken VIII en IX van het KB van 12/03/03 over de gebruiksvoorwaarden van de spoorweginfrastructuur (art. 19 tot 31)
 • Netverklaring

Contactgegevens

Infrabel
Traffic Management & Services
Marcel Broodthaersplein 2
1060 Brussel

Toelating van het rollend materieel

Je moet een verkeerstoelating hebben voor het rollend materieel dat rechtstreeks op de sporen (zowel in als buiten dienst) rijdt en/of werkt. Hoe behaal je die? Simpel: het betrokken materieel moet conform zijn met de hiervoor geldende wettelijke voorschriften. De Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit der Spoorwegen (DVIS) staat in voor de toekenning van een attest waarmee je rollend materieel voor rijpaden mag gebruiken.

Dit is conform het koninklijk besluit van 1 juli 2014 tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel voor het gebruik van rijpaden. Deze vereisten betreffen de Electromagnetic Compatibility (EMC), de specificaties voor ETCS-remcurven en de functionele beschrijving van TBL1+.

Bekijk zeker ook de documenten onderin:

Contactgegevens Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit der Spoorwegen (DVIS)

FOD Mobiliteit en Vervoer
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
E-mail: nsa@mobilit.fgov.be

Infrabel
Directie Traffic Management & Services
10-30 I-TMS.145
Fonsnylaan 13
1060 Brussel
E-mail: homat@infrabel.be

Account management

Het account management ontwikkelt een efficiënte en solide relatie met de klanten en bouwt een vertrouwensrelatie. Het is de belangrijkste gesprekspartner van de klant en zijn beste partner om samen logistieke oplossingen te ontwikkelen.

Het account management analyseert proactief de noden van de klanten, geeft waar nodig advies en uitleg over de procedures en waakt ervoor dat de gepaste oplossingen worden aangeboden. Het staat tevens in voor het bekendmaken van onze producten en diensten.