Overslaan en naar de inhoud gaan

Samen raken we nóg verder

Onze visie op partnerships

De kwaliteit van het spoorwegnet is onze topprioriteit. Logisch: ze heeft een rechtstreekse impact op de veiligheid en stiptheid van de treinen. Daarom werken we enkel met de beste materialen en de meest deskundige leveranciers. Daarnaast werken we nauw samen met aannemers: zij staan in voor de uitvoering van onderhouds- en renovatiewerken aan de spoorweginfrastructuur. Ook buigen ze zich over de ontwikkeling van projecten voor de uitbreiding van het spoorwegnet.

Gedragscode en veiligheid

We gaan er prat op een verantwoord aankoopbeleid. Eentje dat integraal beantwoordt aan de behoeften en prioriteiten van ons bedrijf. De kwaliteit van het spoorwegnet is onze topprioriteit. Logisch: ze heeft een rechtstreekse impact op de veiligheid en stiptheid van de treinen. Daarom werken we enkel met de beste materialen en de meest deskundige leveranciers. Daarnaast werken we nauw samen met aannemers: zij staan in voor de uitvoering van onderhouds- en renovatiewerken aan de spoorweginfrastructuur. Ook buigen ze zich over de ontwikkeling van projecten voor de uitbreiding van het spoorwegnet.

Download onze gedragscode
Download our code of conduct

E-learning

We stellen alle nodige veiligheidsinformatie over het spoordomein ter beschikking van het personeel die rond de sporen werkt. Meer weten? Bezoek dan snel de e-learning website over veiligheid.

Aankoop van schroot en tweedehandsvoertuigen

Het Recyclingbureau is verantwoordelijk om goederen die niet meer intern hergebruikt kunnen worden te verkopen aan gespecialiseerde bedrijven.

Leverancier worden?

Procedures

Leuk dat je met ons wil samenwerken!

Al geven we toe dat die klus niet op één dag geklaard is. Want als overheidsbedrijf zijn we verplicht een aantal prodedures na te leven. Daarom geven we je graag 3 mogelijkheden mee om leverancier te worden.
 

 1. Registreer je via dit contactformulier als leverancier. Zodra we je registratie hebben onderzocht, kom je in aanmerking voor een opdracht zonder bekendmaking.
 2. Registreer je voor een opdracht die je terugvond op een van deze websites:
  • e-Notification: voor alle overheidsopdrachten die zijn bekendgemaakt op Belgisch en Europees niveau 
  • PB EU: publicatieblad van de Europese Unie voor alle opdrachten die zijn bekendgemaakt op Europees niveau
 3. Als leverancier van producten of strategische diensten kan je ook deelnemen aan een kwalificatieprocedure die volledig onafhankelijk van een aankoop gebeurt. Wanneer een aankoop van deze producten of diensten vervolgens plaatsvindt, worden enkel de gekwalificeerde firma’s geconsulteerd. Meer weten over de wetgeving van overheidsopdrachten ? We verwijzen je graag door naar de website van de federale overheid.

Kwalificatieprocedure

Wil je als bedrijf je kandidatuur indienen voor selectie in een kwalificatiesysteem? Stuur dan een e-mail naar kwalificaties@infrabel.be. Vermeld steeds voor welk  kwalificatiesysteem je je kandidaat stelt.

Een medewerker van onze dienst 'Kwalificaties' bezorgt je vervolgens de administratieve en technische specificaties. Daarin vind je een beschrijving terug van de tests en processen van de kwalificatie. Na ontvangst van de administratieve en technische dossiers start een van de betrokken diensten de evaluatie op.

Opgelet: indien we in een bestek gebruik maken van de selectie door middel van het kwalificatiestysteem, dan ontvangen enkel gekwalificeerde bedrijven het bestek. Meer weten hierover? Raadpleeg hieronder het overzicht van bestaande kwalificatiesystemen.

 

Procurement

Als overheidsbedrijf moeten we de huidige wetgeving naleven. Daar ziet onze 'Procurement' dienst op toe. Zo stellen we onze opdrachten open voor iedereen én streven we een eerlijk en niet-discriminerend beleid na. Eentje dat ook concurrentie mogelijk maakt.

Onze dienst Procurement bekommert zich over de volgende taken:

 • Overheidsopdrachten organiseren via een niet-discriminerende aanbestedingsprocedure
 • ‘Win-win’-samenwerkingsverbanden oprichten tussen de interne klant (eindgebruiker) en de leverancier
 • De interne klanten in contact brengen met leveranciers die kwalitatief hoogstaande producten afleveren binnen de vastgelegde termijn (just in time), zodat we onze werken volgens de planning en het meerjareninvesteringsplan kan uitvoeren
 • Concurrerende prijzen nastreven
 • De kwaliteit van de prestaties verbeteren
 • De leveranciers aanmoedigen om binnen het bedrijf vernieuwing na te streven
 • Een verantwoord aankoopbeleid voeren
Aankoopvoorwaarden voor aanneming van leveringen en diensten. 

Download hier onze aankoopvoorwaarden.

Aankoop bureaus
 
 1. Consulting en temporary workforce
  Dienstverlening (vb. consultancy, studies, ICT contractors,… )
  Gilles Alaerts
  gilles.alaerts@infrabel.be
   
 2. Track
  Spoormateriaal (beton, hout, spoorstaven, ballast ...)
  Mechanische uitrustingen (wissels, stalen lasplaten ...)
  Denis Coppieters ’t Wallant
  denis.coppieters@infrabel.be
   
 3.  Office Furniture, Transport, Fleet en  ICT-HW 
  Meubilair
  Kantoorbenodigdheden
  Transport
  Fleet (voertuigen, verhuur van wagons ...)
  ICT-Hardware en maintenance
  Paul Warmoes
  paul.warmoes@infrabel.be
   
 4. Electric material & Energy
  Transformatoren
  Bedrading en kabels
  Materiaal onderstations
  Materiaal bovenleidingen
  Elektrische energie
  Bart Verschraegen
  bart.verschraegen@infrabel.be
   
 5. Services
  Communicatiediensten
  Publiciteit
  Gilles Alaerts
  gilles.alaerts@infrabel.be
   
 6. Signalling
  Uitrusting seininrichting (treindetectiemateriaal, lichtseinen, elektronisch materiaal ...) 
  Stéphane Thieltgen
  stephane.thieltgen@infrabel.be
   
 7. Material Split
  Onderhoudsmateriaal (verf, schoonmaakproducten ...)
  Bouwmaterialen (hout, cement ...)
  Kledij
  Ina Van Der Donck
  ina.vanderdonck@infrabel.be
   
 8. ICT
  ICT-producten (software, hardware, projecten, IT-consultancy ...)
  Paul Warmoes (ad interim)
  paul.warmoes@infrabel.be

Administratie

Facturatiegegevens

INFRABEL nv
10-31 I-FBA.113
Accounts Payable Department
Marcel Broodthaersplein 2
1060 Brussel
Ondernemingsnummer: 0869.763.267


Een vraag over uw factuur?

Accounts Payable Department
I-FBA.113
ap@infrabel.be
+32 (0)2/525.29.88

Vraag om keuring

Om een inspectie aan te vragen, gelieve het document "B678 Vraag om keuring" te gebruiken, in pdf of in xls formaat.

 
Technische specificaties

De technische specificaties zijn niet langer beschikbaar op het internet. Indien u een technische specificatie zoekt in het kader van een gepubliceerde overheidsopdracht, gelieve dan een e-mail te sturen naar het contactpunt vermeld in het bestek of naar de bevoegde technische dienst. Indien u een technische specificatie zoekt betreffende een product of dienst welke onder een kwalificatiestelsel valt, gelieve dan een e-mail te sturen naar kwalificaties@infrabel.be.

Download het overzicht van bestaande kwalificatiestelsels.

Procedures

Je kan je kandidatuur indienen of ons een offerte bezorgen wanneer we een nieuwe opdracht bekendmaken. 
Die vind je telkens terug via op deze websites:

 

 1. e-Notification : voor alle overheidsopdrachten die zijn bekendgemaakt op Belgisch en Europees niveau. 
 2. PB EU: publicatieblad van de Europese Unie voor alle opdrachten die zijn bekendgemaakt op Europees niveau.


Let wel: de kans bestaat dat sommige opdrachten bepaalde kwalitatieve selectiecriteria vermelden. Daar moet je aan voldoen om in aanmerking te komen. Voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken is een erkenning als aannemer verplicht als de prijs van de werken een bepaald bedrag overschrijdt.

Meer weten over de erkenning als aannemer? We verwijzen je graag door naar de website van de FOD Economie: die beheert het erkenningssysteem van de aannemers.

Werken in aanneming

Contractuele voorschriften
Opgeleid personeel 
Leider van het werk
Kijk-uit
Erkenning van aannemers voor landmeetkundige opmetingen

 

Nutsinstallaties derden

Er liggen heel wat nutsinstallaties derden op het domein of onder de sporen van Infrabel: waterleidingen, gasleidingen, elektriciteitskabels, telecommunicatiekabels enz. Wenst u een nieuwe installatie aan te leggen of onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan bestaande installaties? Dan vindt u hieronder onze contactgegevens en de nodige informatie aangaande uw aanvraag.

Om gas, elektriciteit, water en telecommunicatie tot bij de mensen thuis, de bedrijven of publieke ruimtes te voeren, liggen er heel wat nutsleidingen op het domein of onder de sporen van Infrabel. Het aanleggen van nieuwe leidingen of het uitvoeren van werkzaamheden aan deze leidingen kan een impact hebben op de stabiliteit en de veiligheid van de spoorinfrastructuur en het treinverkeer. Daarom dient u steeds een vergunning aan te vragen bij Infrabel. U kunt de volledig reglementering omtrent deze vergunningsaanvraag vinden in bundel 35.1 - Beheer van nutsinstallaties op het domein en onder de sporen van Infrabel Versie 1.1.

Om deze vergunningsaanvragen zo efficiënt mogelijk te behandelen, werken wij zowel lokaal als centraal:

Lokaal

Beheer van vergunningsaanvragen voor nutsleidingen van derden (o.a. technisch advies geven bij en opstellen van technische specificaties omtrent individuele vergunningsaanvragen, opvolging van het dossier, enz.)

Centraal

Overkoepelend bureau (o.a controle en goedkeuring van de vergunningsaanvragen; opmaak van reglementering, procedures, IT-tools, enz.; networking met belangengroepen, tussenkomst bij juridische en financiële probleemdossiers, enz.)

Contactgegevens

Contact Wallonie & Bruxelles (FR) : Xavier Renaux
Contact Vlaanderen & Brussel (NL) : Pascal Duyshaver

10-04 I-AM.346
Rue De France 85
1060 Bruxelles

51332.Infrabel.Utilities@infrabel.be

FR: +32 (0)2 525 41 34
NL: +32 (0)2 525 42 90

Documenten

Hieronder kunt u nuttige documenten en formulieren omtrent vergunningsaanvragen en reglementering downloaden.

Reglementering

Vergunningsaanvraag

Contact

Bijlagen

Historische documenten (bijlagen aan vergunningen afgeleverd vóór 1 januari 2019)

 

Administratie

Facturatiegegevens

INFRABEL nv
10-31 I-FBA.113
Accounts Payable Department
Marcel Broodthaersplein 2
1060 Brussel
Ondernemingsnummer: 0869.763.267


Een vraag over uw factuur?

Accounts Payable Department
I-FBA.113
ap@infrabel.be
+32 (0)2/525.29.88

Vraag om keuring

Om een inspectie aan te vragen, gelieve het document "B678 Vraag om keuring" te gebruiken, in pdf of in xls formaat.

 
Technische specificaties

De technische specificaties zijn niet langer beschikbaar op het internet. Indien u een technische specificatie zoekt in het kader van een gepubliceerde overheidsopdracht, gelieve dan een e-mail te sturen naar het contactpunt vermeld in het bestek of naar de bevoegde technische dienst. Indien u een technische specificatie zoekt betreffende een product of dienst welke onder een kwalificatiestelsel valt, gelieve dan een e-mail te sturen naar kwalificaties@infrabel.be.

Download het overzicht van bestaande kwalificatiestelsels.

CORONAVIRUS – VERLENGING GELDIGHEID VAN DE CERTIFICATEN OPERATOR TRAVAUX WERKEN (OTW)

Ingevolge de aanhoudende COVID-19 pandemie worden de huidige maatregelen met betrekking tot de certificaten OTW die vervallen in de periode 1/09/2020 en 01/06/2021, verlengd en dit voor een periode van 10 maanden, te rekenen vanaf de vervaldatum.

Certificatie van Operatoren Travaux Werken – SpoorWegvoertuigen / WerkTreinen :

 De certificaten voor de veiligheidskritieke taak van Operator Travaux Werken – SpoorWegvoertuigen / WerkTreinen met vervaldatum tussen 1/09/2020 en 30/06/2021, zullen verlengd worden voor een periode van 10 maanden. Ter illustratie enkele voorbeelden van certificaten OTW met als vervaldatum:

 • 30/09/2020 zullen verlengd worden tot en met 31/07/2021
 • 31/10/2020 zullen verlengd worden tot en met 31/08/2021
 • 30/06/2021 zullen verlengd worden tot en met 30/04/2022

Mogen wij erop wijzen dat:

 • In de loop van het jaar 2020 de medische en psychologische onderzoeken opnieuw opgestart zijn. Al het personeel dat veiligheidskritieke taken uitoefent, zal dus steeds in het bezit moeten zijn van een geldig medisch en psychologisch attest.
 • Ook de Verplichte Permanente Opleidingen OTW, zowel in het Frans als in het Nederlands, worden sinds eind mei ’20 opnieuw georganiseerd, zij het dan met een beperkt aantal deelnemers.

De geldigheidsdatum van de certificaten OTW, uitgereikt in het kader van deze uitzonderlijke maatregelen, zal opgemaakt worden op basis van de initiële vervaldatum van de te vernieuwen certificaten OTW.

Gelieve deze nota uit te printen en samen met het certificaat OTW te tonen in geval van controle op het terrein.

Opmerking:

Indien u beschikt over alle vereiste documenten om een aanvraagdossier in te dienen, vragen wij u deze binnen de voorziene termijnen op te sturen naar OTW@infrabel.be. Extra informatie over de te volgen procedure vind u hier.

Heb je ergens nog een vraag over?

Misschien staat ze wel tussen de veelgestelde vragen.

Op zoek naar een specifiek(e) persoon of departement?

Al onze nuttige contacten verzamelden we op één pagina. Zo kom je de juiste persoon of instantie snel op het spoor.