Overslaan en naar de inhoud gaan

Milieu

Het spoor biedt ons een van de meest duurzame vervoermiddelen die er zijn. In die zin richt ons milieubeleid zich op de verdere ontwikkeling van het spoorvervoer als duurzaam vervoermiddel. Dat doen we door in te spelen op maatschappelijke veranderingen en de verwachtingen van onze partners. Als spoorwegbeheerder zijn we voortdurend op zoek naar manieren om onze ecologische voetafdruk te verlagen. Daarvoor optimaliseren we regelmatig onze werking.

Energie

Treinen hebben elektriciteit nodig om te kunnen rijden. Maar geen zorgen: we meten en analyseren nauwgezet ons verbruik. Daarnaast lopen er projecten om de productie en het verbruik van hernieuwbare energie te stimuleren. Nieuwe kantoorgebouwen krijgen bijvoorbeeld zonnepanelen. En niet te vergeten: we blijven vernieuwen om treinen van elektriciteit te voorzien. Zo hebben we 16.000 zonnepanelen geïnstalleerd op de LGV4-spoorlijn (hogesnelheidslijn Antwerpen - Amsterdam) in Antwerpen. We hebben zelfs meegewerkt aan de oprichting van het Greensky-windmolenpark, dat dagelijks zo’n 170 treinen van elektriciteit voorziet!

Windmolen.

Biodiversiteit

Geiten en schapen.

Onze inzet voor het milieu komt ook terug in projecten ter ondersteuning van biodiversiteit. Het beste bewijs? Dat is ons Logistiek Centrum Infrastructuur (LCI) in Ronet. Daarmee kregen we in 2015 het Natuurpuntlabel én sleepten we in 2018 de Biodiversiteitsprijs bij de Belgian Business Awards for the Environment in de wacht.

Een ander voorbeeld is onze kudde van 100 schapen en geiten, die ons op natuurlijke wijze helpen om een aantal hellingen langs moeilijk bereikbare wegen vrij te maken.

We bestrijden geluidshinder

Elke rijdende trein maakt natuurlijk lawaai. En hetzelfde geldt voor de spoorweginfrastructuur. Om het geluid met ten minste drie decibel te verlagen, plaatsen we rubberen voetstukken (railpads) tussen de sporen en oversteekplaatsen.

Rubberen voetstukken (railpads).