Overslaan en naar de inhoud gaan
lege sporen.

Netverklaring

Als spoorwegonderneming of geïnteresseerde gebruiker vind je alle nodige informatie over de toegang tot en het gebruik van de Belgische spoorweginfrastructuur in de netverklaring van Infrabel.

Bericht aan exploitanten van dienstvoorzieningen en dienstverleners 

Zowel de wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex, die de Richtlijn 2012/34 omzet, als de uitvoeringsverordening 2017/2177 leggen de exploitanten van dienstvoorzieningen verbonden aan het Infrabel-net en/of de dienstverleners in deze voorzieningen op om informatie te verstrekken over de voorwaarden en de tarieven voor de toegang tot hun installaties, alsook voor het verlenen van diensten.

Die informatie dient opgenomen te worden in de netverklaring van Infrabel, eventueel via een link naar een website (eigen website of een common portal) waar deze informatie gratis ter beschikking wordt gesteld.

Om de exploitanten van dienstvoorzieningen en dienstverleners te ondersteunen voor de beschrijving van hun installaties en/of prestaties, heeft de spoorwegsector een template ontwikkeld die alle voorwaarden van de voorgenoemde uitvoeringsverordening weerspiegelt. Deze template mag gebruikt worden door de exploitanten en dienstverleners, als ze dat wensen. Deze template is beschikbaar in het Engels, Nederlands en Frans. De publicatie van de informatie dient te gebeuren in twee talen van de Europese Unie.

Gemeenschappelijke template voor dienstvoorzieningen (NL)
Gemeenschappelijke template voor dienstvoorzieningen (FR)
Gemeenschappelijke template voor dienstvoorzieningen (ENG)

Infrabel is niet verantwoordelijk voor de informatie aangeleverd door exploitanten of dienstverleners.

Infrabel nodigt de exploitanten van de dienstvoorzieningen verbonden aan het Belgische spoorwegnet en de dienstverleners uit om hun informatie te versturen naar customercare@infrabel.be vóór 1 juni 2019.

Inhoud van de netverklaring

In de netverklaring, die opgedeeld is in zes hoofdstukken, komen volgende thema’s aan bod:
 

  1. Algemene informatie
  2. Voorwaarden om een capaciteitsaanvraag in te dienen en toegangsvoorwaarden tot het spoorwegnet
  3. Beschrijving van de spoorweginfrastructuur
  4. Modaliteiten en regels over de toekenning van de capaciteit
  5. Beschrijving van het dienstenpakket van Infrabel, en van de andere exploitanten van dienstvoorzieningen en dienstverleners
  6. Principes van de heffingen voor de diensten van Infrabel

Netverklaring online

We houden de netverklaring steeds up-to-date, waardoor je er soms wijzigingen in terugvindt. Maar geen zorgen: we markeren alle aanpassingen. Het document 'Wijzigingen' bevat een overzicht van de aangepaste secties in het hoofddocument en/of de bijlagen.

Op deze pagina vind je telkens twee versies van de netverklaring terug: één versie is van toepassing op de huidige dienstregeling, de andere gaat over de komende dienstregeling.